Kaikki kirjoittajan Markus H. artikkelit

Tietoja Markus H.

Jatkoin opiskeluja AUTEK:lle suunnassa Tampereen Teknillinen Yliopisto. www.automaatiotekniikankilta.fi www.tut.fi

Automaatiokillan jäsen Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA:n edustajistoon!

Matti CedervallMetropolia AMK:ssa eletään jännittäviä aikoja. Edessä on  AMK-uudistuksen myötä muuttuva rahoitusmalli, kampusuudistus, koulutusvastuiden muutokset ja 55 opintopisteen ongelma. Lue näistä lisää: Haasteet 2014

Edustajistovaalit pidettiin marraskuun alussa ja 14.11 selvisi vaalitulos. Jatkossa automaatiotekniikkaa edustaa METKA:ssa Matti Cedervall, automaatiotekniikan insinööriopiskelija mallia TD13S1 ja killan hallituksen varajäsen.

Yritysvierailu ABB Oy:n taajuusmuuttajatehtaaseen Pitäjänmäelle!

Helmikuussa ABB Oy tarjoaa ekskursion taajuusmuuttajatehtaalleen Pitäjänmäen tehdaskampuksella! Lisätietoja rekisteröityneille jäsenille “Tapahtumat” osiossa.

Jos opiskelet automaatiotekniikkaa Metropoliassa, mutta et ole vielä liittynyt kiltaan, nyt on korkea aika korjata tilanne ja hyötyä killan jäsenyydestä! Rekisteröitymään pääset sivun alareunasta. Rekisteröitymiseen tarvitset @metropolia.fi-loppuisen sähköpostiosoitteen, muussa tapauksessa ota yhteyttä ATK-vastaavaamme.