Automaatiokillan jäsen Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA:n edustajistoon!

Matti CedervallMetropolia AMK:ssa eletään jännittäviä aikoja. Edessä on  AMK-uudistuksen myötä muuttuva rahoitusmalli, kampusuudistus, koulutusvastuiden muutokset ja 55 opintopisteen ongelma. Lue näistä lisää: Haasteet 2014

Edustajistovaalit pidettiin marraskuun alussa ja 14.11 selvisi vaalitulos. Jatkossa automaatiotekniikkaa edustaa METKA:ssa Matti Cedervall, automaatiotekniikan insinööriopiskelija mallia TD13S1 ja killan hallituksen varajäsen.

Vastaa