Killan jäseniksi voivat liittyä kaikki Metropolian sähkö- ja automaatioalan opiskelijat. Voit liittyä automaatiokillan jäseneksi täyttämällä sähköisen liittymislomakeen .

Kannatusjäsenyys

Kannatusjäsenyydellä tarkoitetaan killan ja yrityksen/yksityishenkilön välistä sopimusta, jolla yritys tai yksityishenkilö halutessaan sitoutuu toistaiseksi tai määräajaksi tukemaan killan toimintaa. Kannatusjäsenille lähetetään joka vuosi jäsenmaksu maksettavaksi. Jäsenmaksun suuruus on auki neuvotteluille.

Kannatusjäsenyydestä kiinnostuneiden tulee olla yhteydessä sähköpostitse killan puheenjohtajaan, Susanna Hartikaiseen (Susanna.Hartikainen@metropolia.fi)

 

 

Vastaa