Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 30 §:n mukainen tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Automaatio-opiskelijoiden kilta ry
Leiritie 1
01600 Vantaa

automaatiokilta.tiedoitus@gmail.com

 1. Rekisteriasiat

Killan hallitus vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin sähköpostitse.

 1. Rekisterin nimi

Automaatio-opiskelijoiden kilta ry:n jäsenrekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää Automaatio-opiskelijoiden kilta ry:n Jäsenien lukumäärää ja yhteystietoja. Tietoja käytetään tapahtumista tiedottamiseen sekä yritysvierailujen kohdalla tiedottaminen vierailijoista yritykselle turvallisuussyistä. Muissa tapauksissa henkilötietoja käsitellään luovuttamatta niitä ulkopuolisille tahoille.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot jäsenistä:

 • Nimi
 • Vuosikurssi
 • Kotikunta
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Asema yhdistyksessä (Jäsen/Hallituksessa)
 • Kommentti-, meta ja evästetiedot (kohta 11. Sivuston keräämät muut tietolähteet)
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin jäseniksi voivat liittyä kaikki Metropolian automaatioalan opiskelijat sekä ensimmäisen vuoden sähkö- ja automaatioalan opiskelijat. Automaatiokillan jäsenyyttä voi anoa liittymislomakkeella tai täyttämällä sähköinen liittymislomake. Rekisterin tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa yritysvierailuihin tarvittavia, rekisterin ylläpitämiä tietoja siinä määrin kun se on tarpeellista. Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta. Rekisterinpitäjä ei muussa tapauksessa luovuta jäsenien henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 1. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta tai killan sääntöihin kirjatuilla jäsenmenettelyillä. Muussa tapauksessa opiskelun päättyessä. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka Automaatio-opiskelijoiden kilta ry:n on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Automaatio-opiskelijoiden kilta ry:n
kotisivut, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 1. Oikeudet omin tietoihisi 

  Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen. Jäsenellä on on oikeus pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistaan, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka on rekisteröityessään antanut. 

 2. Sivuston keräämät muut tietolähteet

            Jäsenen jättäessä kommentteja sivustolle, sivusto kerää kommenttilomakkeessa                      olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien                        tunnistamisen helpottamiseksi.

            Kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi.

          Evästeet

Jäsenen kirjautuessa sisään sivusto asettaa useita evästeitä, jotka tallentavat jäsenen kirjautumis- sekä näyttöasetukset.

 • Nämä päättelevät tukeeko vierailijan selain evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.
 • Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä.
 • Valittaessa “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistiedot säilytetään kahden viikon ajan. Kirjauduttaessa ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.
          Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa vierailijasta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vierailijan vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos vierailija on kirjautunut sivustolle.