Automaatio-opiskelijoiden kilta ry, tai tuttavallisemmin Automaatiokilta, on voittoa tavoittelematon yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Metropolia Ammattikorkeakoulussa automaatiotekniikkaa opiskelevien opiskelijoiden ammattitaitoa, ammattikuntansa tuntemusta sekä henkistä hyvinvointia. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää yhteistyöhenkeä jäsentensä keskuudessa ja vaalia koulutushaaran kunniakkaita perinteitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vierailuja teollisuuteen ja kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan automaatiotekniikan ajankohtaisista asioista. Jäsenkuntansa hyvinvoinnin ja konsensuksen edesauttamiseksi yhdistys järjestää yhteistyössä alan yritysten kanssa rekrytointi-iltoja ja messuvierailuja.

Vastaa